Padala sa Hangin o Panalangin

This New year of 2022, we start our day with a Prayer by calling the names of the Diwata who once lived with us in the Philippines. On this video that we have uploaded on our YouTube channel, we have explained why we pray to the Diwata and have shown the rewards that i received by calling on to them for three consecutive days.

As i share this prayer on YouTube, people are asking for the transcript of this prayer which i will share it here. The Prayer is in Tagalog Language, and if you want to translate it into English or other Language, may i ask you to tag me and let me know how the prayer change your life. So here now is the Prayer.

Luwalhati at Parangal sa Dakilang Kapangyarihan na Lumikha sa amin at sa Buong Sansinukuban.

Oh Panginoong May Kapal, Ikaw ang Hari at May Ari nitong buong Sansinukuban

Ang Panginoong ng Kaitaasan, Kailaliman at nitong buong Kaibabawan.

Ikaw ang Dakilang Kapangyarihan ng Lupa, ang Panginoon ng Hilagaan.

Ikaw ang Dakilang Kapangyarihan ng Hangin, ang Panginoon ng Silanganan.

Ikaw ang Dakilang Kapangyarihan ng Apoy, ang Panginoon ng Katimugan.

At ikaw ang Dakilang Kapangyarihan ng Tubig, ang Panginoon ng Kanluran.

Oh Hari ng mga Diwata!

Hari ng mga Engkanto!

Hari ng mga Anito

At Dakilang Hari ng Lahat ng Kaluluwa!

Ang Buhay at Kamatayan ay sumasailalim sa iyong Kapangyarihan

Kung Kaya’t ang lahat ng iyong nilikha ay nagpupuri sa iyong Kadakilaan.

Oh Panginoong May Kapal, ikaw na Dakilang Kapangyarihan na kumikilos sa lahat ng iyong Nilikha

Gawin mo po kaming karadapat dapat na tawaging iyong pinagpalang hirang

Upang sa ganun kami ay makapagpatuloy sa pagbibigay luwalhati sa iyong mga Banal na Pangalan! (magpahid ng banal na tubig sa katawan)

Ikaw ang PAnginoon na Dakilang Kapangyarihan sa buong sansinukuban ang bukod tanging MAyari na nagtataglay ng maraming katawagan. Kung kaya ang Puso at isipan namin ay nagpupuri upang itanghal ang iyong mga banal na Pangalan!

Oh Dakilang Ampu Nagsalad ng mga Tribu ng Palaw’an- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh DAkilang Amang Goaley ng Tribu ng Pangasinense-Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh Dakilang Anlaban, Bago at Sirinuan ng mga Tribu ng Isnag-Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh DAkilang Bagatulayan ng mga Tribu ng Itneg- Luwalhati at Parangal ay Sumaiyo!

Oh Dakiklang Bathala ng mga Tribu ng Katagalugan- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh DAkilang Bulan La Mogoaw at Kadaw La Sambad ng mga tribu ng T’boli- Luwalhati at Parangal ay sum aiyo!

Oh Dakilang Kabunyian ng mga Tribong Ibaloi- Luwalhati at Parangal ay sum aiyo!

Oh Dakilang Kanlaon ng mga Tribong Hiligaynon- Luwalhati at Parangal ay Sumaiyo!

Oh Dakilang Kaptan ng mga Tribong Visaya- Luwalhati at Parangal ay SUmaiyo!

Oh mga Dakilang Dadanhayan Ha Sugay, MAgbabaya at Agta Yabun ng mga Tribo ng Bukidnon- Luwalhati at Parangal ay Suma inyo!

Oh Diwata sa Langit ng mga Tribong Subanon- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh Diwata sa Kagubatan ng mga Tribong Kuyunon- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh mga DAkilang Delan at Elag ng mga Tribong Bugkalot at Ilongot- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh Dakilang Gamhanan ng Tibong Aklanon- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh Dakilang Gugurang ng mga Tribo ng Bikolano- Luwalhati at parangal ay sumaiyo!
Oh Dakilang Gutugutumkan ng mga Tribong Agta- Luwalhati at parangal ay sumaiyo!

Oh Dakilang Iraya ng mga Tribong Ivatan- Luwalhati at parangal ay sumaiyo!
Oh Dakilang Lumawig ng mga Tribo ng Bontoc- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh Dakilang Mahal na Makaako ng mga Tribo ng mga Hanunuo Mangyan- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!
Oh Dakilang Malaon at Makapatag ng mga Tribo ng Waray- Luwalhati at Parangal ay Sumaiyo!
Oh Dakilang Manama na kilala din sa pangalang Eugpamalok Manobo ng mga tribo ng Bagobo- Luwalhati at parangal ay sumaiyo!

Oh Dakilang Mangechay ng mga Tribo ng Kapampangan- Luwalhati at Parangal ay Sumaiyo!

Oh Dakilang Mayari ng mga Tribo ng Zambal- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh Dakilang Magbabaya ng mga Tribu ng Higaonon- Luwalhati at parangal ay sumaiyo!

Oh Dakilang Melu ng mga Tribo ng B’Laan-Luwalhati at parangal ay sumaiyo!
OH Dakilang Minaden ng mga Tribo ng Teduray- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh mga Dakilang Maguindusa, Polo, Sedumunadog at Tabiucod ng mga Tribo ng Tagbanwa- Luwalhati at Parangal ay Sumaiyo!

Oh Dakilang Nanolay ng mga Tribo ng Gadang- Luwalhati at parangal ay sumaiyo!
Oh DAkilang TAganlang ng mga Tribo ng Mansaka- Luwalhati at parangal ay sumaiyo!

Oh mga Dakilang Tagbusan, Makalindung, at Dagau ng mga Tribo ng Manobo- Luwalhati at Parangal ay Sumaiyo!
Oh Dakilang Tahaw ng mga Tribu ng Mamanwa- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh DAkilang Tungkong Langit ng mga Tribo ng Suludnon- Luwalhati at parangal ay sumaiyo!

Oh mga Dakilang Umbo Tuhan at Dayang dayang Mangilay ng mga Tribo ng Sama Badyaw- Luwalhati at Parangal ay sumaiyo!

Oh mga Dakilang Pangalan ng Panginoong May Kapal,

Inihayag mo ang iyong Kadakilan sa bawat angkan, lahi at tribu gamit ang iba’t ibang pangalan ngunit pinagkakaisahan ng kapahayagang ito na ikaw ang nagiisang makapangyarihan!

Kung kaya’t sa pamamagitan ng mga Pangalan na iyong inihayag at sa mga kaluluwa ng mga tribu ng iyong itinatag- dingin mo ang aming panawagan, tangapin ang aming mga panalangin at bigyang katuparan ang aming mga kahilingan! (sa pagkakataong ito bigkasin o basahin mo ang iyong kahilingan at matapos ay sunugin).

Maraming salamat sa iyong kadakilaan na inyong pinahintulutan ang aba mong hinirang upang ihayag ang kaluwalhatian ng iyong dakilang mga pangalan.

Mayari Na!

PagAsatin!

Published by Apu Adman Aghama

I am the Chief Priest and Founder of Luntiang Aghama Natural Divine Arts Shrine of Healing Inc. which is a Formal Correllian Wiccan Shrine in the Philippines. I am a Second Degree Clergy of the Correllian Nativist Tradition of Wicca; a dedicated member of the Correllian Order of Peace Weavers; and A Correllian Shaman Guide who leads the Orange Feather Camp. My Priesthood in Luntiang Aghama have created several ministries under the Shrine which consist of the Sacerdotal Order of Luntiang Aghama, National Community of Filipino Pagans, Philippine Correllian Aghamic Circle, Templong Anituhan ng Luntiang Aghama (TALA), Peace Prayer Interfaith Ministry, Hilot Academy of Binabaylan and Kaduwa Movement Equality through Compassion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: