Pagaalay sa Umaga

FB_IMG_1537301033794

Papuri at pasasalamat ay sa iyo, Dakilang Bathala Panginoon at Hari ng buong san Nilikha! Sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob at sa buhay at pagasa na sa akin ngayon ay taglay.

Inaalay ko po sa iyo ang araw na ito sampu ng aking buhay, isip, damdamin at kalakasan. Nawa’y maging katanggap tangap ang haing ito na aking inaalay sa iyyo Panginoon.

Patnubayan mo po ako sa buong araw na ito ng aking buhay upang maisagawa ko ang iyong kalooban. Kasangkapanin mo po ako na maging tulay ng pagpapala sa aking pamilya at sa buong madla.  ako sa araw na ito

Gawing karapat dapat ako sa araw na ito na maging larawan ng iyong kadakilaan. Mula sa kadiliman pinagyabong  mo ang iyong liwanag upang sa akin ay laging pumatnubay.  Ingatan nawa ako ng iyong dakilang liwanag upang ako ay ilayo sa lahat ng kapahamakan.

Oh Dakilang Bathala, ang pagibig mo ang syang lagi maghari sa aking buhay; sa iyong pagibig ako’y laging mananahan. At sa lahat ng aking gawa ay inaalay ko alang alang sa iyong dakilang pagibig sa akin.

manatili nawa sa akin ang iyong pagibig ng sa pamamagitan nito ay lagi mo akong pagpapalain.

Luwalhati at Parangal sa Dakilang Kapangyarihan na Lumikha sa Atin at sa Buong Sansinukuban!

Mayari Na!

Published by Apu Adman Aghama

I am the Chief Priest and Founder of Luntiang Aghama Natural Divine Arts Shrine of Healing Inc. which is a Formal Correllian Wiccan Shrine in the Philippines. I am a Second Degree Clergy of the Correllian Nativist Tradition of Wicca; a dedicated member of the Correllian Order of Peace Weavers; and A Correllian Shaman Guide who leads the Orange Feather Camp. My Priesthood in Luntiang Aghama have created several ministries under the Shrine which consist of the Sacerdotal Order of Luntiang Aghama, National Community of Filipino Pagans, Philippine Correllian Aghamic Circle, Templong Anituhan ng Luntiang Aghama (TALA), Peace Prayer Interfaith Ministry, Hilot Academy of Binabaylan and Kaduwa Movement Equality through Compassion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: