Pagpapala sa Hapag

Dakilang Bathala,

Ang langit at Lupa ay ikaw ang maylikha, kapangyarihan mong taglay ay pagpapala sa amin ang inalay.

Walang hanggan pasasalamat sa hain mong handog, buhay at kalusugan sa amin ay kaloob.

Luwalhati at Parangal sa Dakilang Bathala, Panginoon at Hari ng buong Sansinukuban.

Mayari Na!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s