Panalangin sa Gabi bago matulog

cropped-fb_img_153730103379411.jpg

Papuri at pasasalamat ay sa iyo Dakilang Bathala Panginoon at Hari ng buong San Nilikha!

Sa buhay at pagasa na aming tinamo sa pagpapalang lakas at kalusugan na sa amin ay namuo.Sa aming paghimlay buong lakas at buhay sa iyo ay iaalay.Buong tiwala at pagmamahal sa iyo ako ay nagpupugay. Sa bisig mo nawa ako ay kupkupin kapahingahan at kapayapaan sa iyo aking tatamuhin.

Iyo nawa ipahintulot itong diwa ay maglakbay sa karagatan ng karunungan tugon sa mga suliranin ng buhay.Sa pagsapit ng umaga ako ay gisingin upang ang kasagutang nasumpungan ay maisagawa sa aking buhay.

Luwalhati at parangal sa iyo Oh Dakilang Bathalang Lumikha ang May Ari at May yari nitong Buong Sansinukuban ang Panginoong Maykapal nitong Aking Buhay.

Mayari Na!

Published by Apu Adman Aghama

I am the Chief Priest and Founder of Luntiang Aghama Natural Divine Arts Shrine of Healing Inc. which is a Formal Correllian Wiccan Shrine in the Philippines. I am a Second Degree Clergy of the Correllian Nativist Tradition of Wicca; a dedicated member of the Correllian Order of Peace Weavers; and A Correllian Shaman Guide who leads the Orange Feather Camp. My Priesthood in Luntiang Aghama have created several ministries under the Shrine which consist of the Sacerdotal Order of Luntiang Aghama, National Community of Filipino Pagans, Philippine Correllian Aghamic Circle, Templong Anituhan ng Luntiang Aghama (TALA), Peace Prayer Interfaith Ministry, Hilot Academy of Binabaylan and Kaduwa Movement Equality through Compassion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: