Sulong Baybayin Abril 21

Ano ba ang SBA21?

Ang samahang SBA21 o Sulong Baybayin Abril 21 ay samahan nang manga tagapagsulong, tumatangkilik, tagapagturo ng Baybayin at iba’t ibang manga katutubong panulat sa Pilipinas.

Ano ang Layunin nang Samahang SBA21?

Ang Pangunahing layunin nang Sulong Baybayin Abril 21 o SBA 21 ay angpagtuturo
nang B17 bilang Tunay na Baybayin at manga KatutuBong Panulat bago ang manga mungkahi.

 • Maging pangkalahatang samahan kung saan hindi lang sa social media/internet kung hindi sa mukhaan ay magkaroon nang ugnayan at makapaghalubilo ang manga tagapagsulong, tumatangkilik, tagapagturo nang Baybayin at iba’t ibang manga katutubong panulat sa Pilipinas.
 • Isulong ang Baybayin at ibat ibang manga katutubong panulat.
 • Makapagturo pa sa manga taong maaari ring magturo sa manga susunod.
 • Magtulungan at magturuan sa manga maaaring paraan nang pagtuturo nang Baybayin.
 • Pangunahing maituro ang B17 Tunay na Baybayin bago ang ibat ibang manga mungkahi.
 • Magkaroon nang chapters/partners sa ibat ibang lugar.
 • Magkaroon nang lalo pang maraming manga tagapagturo nang manga katutubong panulat.
 • Maregister sa SEC sa hinaharap bilang isang organisasyon.

Araw nang Baybayin (Baybayin Day) at Araw nang manga Katutubong Sulat.

Sa buwan nang Abril ipinagdiriwang ang “Buwan nang manga Katutubong Panulat” kung saan nakapaloob ang “Araw nang Baybayin (Baybayin Day) tuwing ika Abril 21.
Unang ipinagdiwang ang Araw nang Baybayin nuong Abril 21, 2016 sa pangunguna nang manga Baybayinista/Mambabaybayin sa Internet.

Ang Pasimula

Sinimulan at pinalago nang manga sumusunod na Baybayinista/Mambabaybayin:

Chuck Atienza (Pahusay Bataan)

 • Nagpasimula ng Layunin ukol sa Araw ng Baybayin
 • Bumuo ng FB Page na: Baybayin – Araw nang manga Katutubong Panulat (Marso 21, 2016)
 • Bumuo ng FB Page na SB21 Baybayin-Araw nang manga Katutubong Panulat ( Marso 21, 2016).
 • Bumuo ng FB page na SBA21 (Baybayin noong Marso 24, 2017)

Marthy Austria (Apulakan Siklab)

Inumpisahan ang FB Page na “Sulong Baybayin (Hulyo 27, 2015)” at isinama ang layunin para sa “Araw ng Baybayin” sa bagong pangkat na SBA21 (Sulong Baybayin Abril 21).

Tim Liwanag

 • Gumawa nang logo nang SBA21 at nanguna sa Baybayin day workshop sa Pangasinan at maging sa Online na pagpapalaganap.
 • Gumawa nang blogspot na baybayinfoundry.blogspot.com

Jayson Villaruz (Modern Baybayin proponent)

Binuo ang “Baybayin Day” FB Page nuong Enero 16, 2016 at tagapagtaguyod nang modern baybayin proposal.

Kem Jaspher Abayon

Siya ang namahala sa Arts at gumawa ng unang Katibayan ng pakikilahok sa SBA21 noong 2017.

Ang Mga Kasangguni

Sa Pasimula ang manga ito ang unang nagtalaga sa pamunuan nang SBA21 o Sulong Baybayin Abril 21.

 1. Chuck Atienza – OIC, Project Management.
 2. Marthy Austria – OIC, Communications.
 3. Jayson Villaruz – OIC, Modern Proposals.
 4. Tim Liwanag – OIC, Publishing.
 5. Kem Jaspher Abayon – OIC, Arts.

Maikling Patungkol sa Araw ng Baybayin Abril 21

2015

 • nabuksan ang usapan na kung sa Korea may araw ang Hangul, may araw din ba ang Baybayin?
 • napag usapan kung anong araw o buwan maaaring ganapin ang Araw nang manga Katutubong Panulat

Ilan sa mga nabanggit na mga petsa/buwan

 • Abril o Mayo dahil bakasyon ng mga mag aaral at mayroon silang panahon
 • Agosto kasabay nang buwan nang wika
 • Hulyo bago ang buwan nang wika
 • Setyembre pagkatapos nang buwan nang wika. Isa pa sa manga pinanukala ni Jayson Villaruz ay Setyembre 1 (Araw ng Baybayin) at buong buwan ay Buwan nang Katutubong Panulat. Ang buwan ay sumunod sa Buwan nang Wika, gayunman kaunti lamang ang naghalal.
 • Hinalal naman ni Marthy Austria ay Setyembre 11 o 911 ngunit kaunti lamang ang naghalal.
 • Abril 21 dahil ito ang petsa sa Binatbat na Tanso ng Laguna o Laguna Copperplate Inscription (LCI), Abril 21, A.D. 900

Bakit Abril 21?

Ang Abril 21 ay napili mula sa manga hinalal Baybayinista/Mambabaybayin sa FB Baybayin group dahil sa manga sumusunod na dahilan:

Ang buwan ng Abril ay hinayag noong Pebrero 2015 ayon sa Proclamation No. 968 bilang Pambansang Buwan ng Panitikan ayon kay Jayson Villaruz.

Unang nasulat ang kasaysayan ng Pilipinas sa Binatbat na Tanso ng Laguna (LCI) noong Abril 21, A.D. 900 ayon ulit kay Jayson Villaruz. Ito ay nagpapatunay na may mga sistemang panulat na ang bansa bago pa man dumating ang manga kastila noong 1521. Ang binatbat na sulat sa tanso (Laguna Copperplate Inscription) ay sulat kawi, sa kasalukuyang Baybayin bill naman ang Kawi ay magiging sakop nang umbrella term na “Baybayin”. May manga tuntunin at paraan sa Kawi na sinama sa Makabagong Baybayin.

2016 – nagsimula ang facebook pages na Araw nang manga Katutubong Panulat at Baybayin Day.

Online Baybayin Campaign
#BaybayinPasulong #BaybayinSulong

2017 – nabuo ang pangalang Sulong Baybayin Abril 21 o SBA21
Online Baybayin Campaign/Chart Giving

Baybayin Meet Up – National Museum

2018 – Baybayin Meet Up/Workshops

 • Singapore
 • National Museum
 • Pozorrubio, Pangasinan
 • Angono, Rizal
 • One on one tutorials

Ilan sa mga naisagawang workshops?

Singapore
National Museum – Manila
Fairview Terraces, Quezon City
Benigno V. Aldana National High School – Pozorrubio, Pangasinan
Angono, Rizal

Layunin ng mga workshops

 • Sa mga guro, layunin ng workshop na makapagbahagi nang manga kaalaman tungkol sa Baybayin, na magagamit nila sa pagtuturo nang Baybayin.
 • Sa manga manlilikha nang sining, makapagbigay nang karagdagang kaalaman, na magagamit sa kanikanilang manga sining, ngayong lalo pang nakikilala ang Baybayin.
 • Sa manga bata, maipakilala ang Baybayin habang bata pa sila, bilang sining at kalinangan, at masanay habang bata pa.
 • Sa manga pangkaraniwang tao, maipakilala ang Baybayin sa maraming tao, at patuloy na lumaganap pa ang Baybayin.
 • Sa manga tagapagsulong nang kalinangan, maipag-ugnay ang pagmamahal sa iba’t ibang kalinangan at sa kalinangan nang pagsulat nang ating manga ninuno.
 • Sa manga makakalikasan, maipakilala ang Baybayin, bilang likas na panulat nang ating manga ninuno bago pa man dumating ang tinatawag na modernisasyon.
 • Para sa manga makabayan, maipakilala ang Baybayin, bilang sariling panulat nang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga mananakop.
%d bloggers like this: